Taustatietoa

Lätkätori on tuusulalaisen Alex Luoteen ideoima tapahtuma, jota on edistänyt Lätkätori-tiimi alusta lähtien.

Rahoitus tapahtumalla järjestyi lopulta Tuusulan kunnan Osallistavan budjetoinnin kautta. Teimme ison työn saadaksemme tapahtumamme kuntalaisten tietoisuuteen äänestysaikana.
Lätkätori-tiimin Facebook-sivut: https://www.facebook.com/latkatori/
Lisätietoa OSBUsta: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8228

Tapahtuman juridisesta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Juhlattulossa.fi (Proton Productions Oy), koska Lätkätori-tiimi ei ole ainakaan vielä yhdistys. Tapahtuma on voittoa tavoittelematon ja toteutetaan avoimella talkootyöllä. Koska tapahtuma on kallis toteuttaa, otamme vastaan myös sponsoritukea pr-näkyvyyttä vastaan.

Tapahtumassa on avustavina tahoina mm.
– Sähköasennus Koskela
– Vepe Oy
– Ravintola Finnegans
– Kuljetus R. Stenvall

Lisäksi avustajia on ensiavussa, järjestysmiestehtävissä, siivous- ja ylläpitotehtävissä ja ohjelma- sekä teknisissä toimissa.

Kiitos kaikille avustajille ja erityisesti Tuusulan kunnalle!

Copyright (C) Juhlattulossa.fi, Proton Productions Oy ja Lätkätoritiimi